Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

pdf План набавки за 2018. годину

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАКА 3/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈНМВ 2/2018

pdf Позив за подношење понудe

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2018

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питање у вези конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF