Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

pdf План набавки за 2017. годину

pdf Извештај за III квартал 2017. године

pdf Извештај за II квартал 2017. године

pdf Извештај за I квартал 2017. године

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 8/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

 

ЈНМВ 2/2017 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

doc Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питање у вези конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА - централизована јавна набавка број 3/2015 - Партија 2

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
ЈНМВ број 1/2017

doc Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА -
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ 2/2016

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
ЈНМВ број 1/2016

doc Позив за подношење понуда

doc Конкурсна документација

pdf Измена конкурсне документације

pdf Одговор на питање у вези конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

pdf Исправка одлуке о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
редни број 2/2015

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
ЈНМВ број 1/2015

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF