Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

pdf План набавки за 2020. годину

pdf Измена Плана набавки за 2020.годину

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2020

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

 

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF

 Укидање печата