Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

pdf План набавки за 2019. годину

pdf Извештај за I квартал 2019. године

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2019

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 9/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 7/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 2/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 23

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 23/1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 35

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF

 Укидање печата