Naslovna » Usluge » Sertifikati

Sertifikati

Od osnivanja Kancelarije Saveta izdato je 775 bezbednosnih sertifikata za pristup nacionalnim tajnim podacima.

2011
2012
2013
2014
2015
UKUPNO
DRŽAVNA TAJNA
25
37
35
43
126
266
STROGO POVERLJIVO
13
86
15
45
131
290
POVERLJIVO
3
3
17
10
186
219
UKUPNO
41
126
67
98
443
775

FIZIČKA LICA

PDF Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 54/10)

PRAVNA LICA

PDF Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 54/10)