Насловна » Услуге » Сертификати

Сертификати

Од оснивања Канцеларије Савета издато је 775 безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима.

2011
2012
2013
2014
2015 2016
УКУПНО
ДРЖАВНА ТАЈНА
25
37
35
43
126 65
331
СТРОГО ПОВЕРЉИВО
13
86
15
45
131 212
502
ПОВЕРЉИВО
3
3
17
10
186 200
419
УКУПНО
41
126
67
98
443 477
1252

ФИЗИЧКА ЛИЦА

PDF Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10)

ПРАВНА ЛИЦА

PDF Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10)