Насловна » Услуге » Сертификати

Сертификати

Од оснивања Канцеларије Савета издато је 775 безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима.

2011
2012
2013
2014
2015
УКУПНО
ДРЖАВНА ТАЈНА
25
37
35
43
126
266
СТРОГО ПОВЕРЉИВО
13
86
15
45
131
290
ПОВЕРЉИВО
3
3
17
10
186
219
УКУПНО
41
126
67
98
443
775

ФИЗИЧКА ЛИЦА

PDF Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10)

ПРАВНА ЛИЦА

PDF Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10)