Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

pdf Процедура о ближем уређењу поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

pdfПроцедура о ближем уређивању поступка јавних набавки и поступка набавки од стране тела за централизоване јавне набавке

pdf План набавки за 2020. годину

pdf План набавки за 2020. годину

pdf Измена Плана набавки за 2020.годину

pdf Измена Плана набавки бр. 2 за 2020.годину

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 21/2019

pdf Oбавештење о закљученом уговору - Тип 3 Партија 2

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - ТИП 1

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 17 - ТИП 2

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 10/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2020

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

 

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF

 Укидање печата