Naslovna » Usluge » Sertifikati

Sertifikati

Od osnivanja Kancelarije Saveta izdato je 2434 bezbednosnih sertifikata za pristup nacionalnim tajnim podacima.

2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017
2018
UKUPNO
DRŽAVNA TAJNA
25
37
35
43
126 65 121
104
556
STROGO POVERLjIVO
13
86
15
45
131 212 181
280
963
POVERLjIVO
3
3
17
10
186 200 296
200
915
UKUPNO
41
126
67
98
443 477 598
584
2434

FIZIČKA LICA

PDF Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 54/10)

PRAVNA LICA

PDF Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 54/10)