О Канцеларији Савета

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података је почела са радом 16. новембра 2009. године под називом Канцеларија Савета за националну безбедност, доношењем Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС”, бр. 12/09). Ступањем на снагу Закона о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), који се примењује од 01.01.2010. године, Канцеларија Савета за националну безбедност, променила је име у Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података које носи и данас.

 

 

Основне надлежности Канцеларије Савета су садржане у следећим Законима:

 

  • Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије („Службени гласник РС”, број 116/07 и „Службени гласник РС”, број 72/2012); линк

 

  • Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09); линк

 

  • Закон о информационој безбедности (,,Службени гласник РС", бр. 6 од 28. јануара 2016, 94 од 19. октобра 2017, 77 од 31. октобра 2019). линк