Онлине консултације

 

ОПШТЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА СВЕ ОРГАНЕ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

 

НАПОМЕНА: Погледати Каталог органа јавне власти

 

Модел захтева за давање мишљења Министарства правде(статус органа јавне власти)

 

Консултације могу бити за један орган јавне власти, које се посебно заказују или за више органа по надлежности.

 

Пре заказивања онлине консултација обавезно погледати:

 

Препоручујемо упознавање са додатном литературом:

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

За потребе судова
За потребе тужилаштава
За потребе општина
За потребе јавних предузећа

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА СА УГОВОРНИМ ОДНОСОМ СА ОРГАНОМ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

(Правна лица која нису орган јавне власти у смислу чл.2 тачка 7, Закона о тајности података, односно којима Република Србија није оснивач нити власник претежног дела капитала)

 

 

Уколико имате потребе за додатним информацијама из области заштите тајних података, стојимо вам на располагању за сваку врсту помоћи из делокруга наше надлежности.

Адреса електронске поште за заказивање онлине консултацијa: online.konsultacije@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање актуелних обука: obuke@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање брифинга: termini.sertifikati@nsa.gov.rs