Међуинституционална сарадња

Канцеларија Савета потписала је више Споразума о сарадњи који обухватају послове унапређења и иновације знања и вештина у обради и заштити тајних података, како података од интереса за Републику Србију, тако и страних тајних података, у циљу стручног усавршавања у државним и другим органима.

 

Споразуми о међуинституционалнoj сарадњи потписани су са:

 

 1. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Скадарска 23, 11000 Београд,

 2. Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, Ресавска 24, 11167 Београд,

 3. Државна ревизорска институција, Макензијева 41, 11111 Београд,

 4. Привредна комора Србије, Ресавска 13 - 15, 11000 Београд,

 5. Акредитационо тело Србије, Влајковићева 3, 11103, Београд,

 6. Универзитет у Београду, Правни факултет, Булевар краља Александра 67, 11120 Београд,

 7. Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Јове Илића 154, 11010 Београд,

 8. Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Господара Вучића 50, 11118 Београд,

 9. Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд,

 10. БИА - Aкадемија за националну безбедност, Улица краљице Ане бб, 11000 Београд,

 11. Министарство спољних послова -  Дипломатска академија, Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд,

 12. Национална академија за јавну управу Владe Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Нови Београд.

 

  ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА О МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНОЈ САРАДЊИ

 

 

 

Уколико имате потребе за додатним информацијама из области заштите тајних података, стојимо вам на располагању за сваку врсту помоћи из делокруга наше надлежности.

Адреса електронске поште за заказивање онлајн консултацијa: online.konsultacije@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање актуелних обука: obuke@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање брифинга: termini.sertifikati@nsa.gov.rs