Сертификати

Од оснивања Канцеларије Савета издато је 12419 безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима.

 

ДРЖАВНА ТАЈНА

СТРОГО ПОВЕРЉИВО

ПОВЕРЉИВО

УКУПНО

2011

25

13

3

41

2012

37

86

3

126

2013

35

15

17

67

2014

43

45

10

98

2015

126

131

186

443

2016

65

212

200

477

2017

121

181

296

598

2018

104

280

200

584

2019

109

458

371

938

2020

146

432

119

697

2021

433

852

305

1590

2022

488

4505

1767

6760

УКУПНО

1732

7210

3477

12419