Сертификати

Од оснивања Канцеларије Савета издато је 16725 безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима, од тога 447  безбедносних сертификата за правна лица.

 

 
 

 ДРЖАВНА ТАЈНА  

СТРОГО ПОВЕРЉИВО

ПОВЕРЉИВО УКУПНО

2011

25

13 3 41

2012

37 86 3 126

2013

35 15 17 67

2014

43 45 10 98

2015

126 131 186 443

2016

65 212 200 477

2017

121 181 296 598

2018

104 280 200 584

2019

109 458 371 938

2020

146 432 119 697

2021

433 852 305 1590

2022

488 4505 1767 6760

2023

747 2660 899 4306
УКУПНО 2479 9870 4376 16725

 

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ СЕРТИФИКАТА - СКРИПТА видети више

 

  • Персонална безбедност - инфолист видети више
  • Индустријска безбедност - инфолист видети више
  • Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима видети више
  • Листа "Потребно да зна" видети више
  • Образац безбедносног упитника за физичка лица видети више
  • Образац безбедносног упитника за правно лице видети више
  • Упутство за попуњавање безбедносног упитника видети више
  • Модел захтева за издавање сертификата за органе јавне власти видети више
  • Модел захтева за издавање сертификата за правна лица видети више

 

Уколико имате потребе за додатним информацијама из области заштите тајних података, стојимо вам на располагању за сваку врсту помоћи из делокруга наше надлежности.

Адреса електронске поште за заказивање онлине консултацијa: online.konsultacije@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање актуелних обука: obuke@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање брифинга: termini.sertifikati@nsa.gov.rs