Јавне набавке

Јавне набавке 2023

Јавне набавке 2022

Јавне набавке 2021

Централизоване јавне набавке ЦЈН 13/2021 набавка горива и мазива

Јавна набавка отворени поступак - Услуге резервације и издавања превозних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања ЈН 1/2021

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020

Јавне набавке 2020

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2020

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2020

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 10/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО ЈНМВ 1/2020

Јавне набавке 2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 2/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 7/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 9/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2019

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 21/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО ЈНМВ 1/2019

Јавне набавке 2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО ЈНМВ 1/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈНМВ 2/2018

Јавне набавке 2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАКА 3/2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 8/2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2017

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ЈНМВ број 1/2017

ЈНМВ 2/2017 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Јавне набавке 2016

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ЈНМВ број 1/2016

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА - РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ 2/2016

Јавне набавке 2015

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА редни број 2/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ЈНМВ број 1/2015

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА