Обуке

АКО НИШТА НЕ ПРОМЕНИТЕ, НИШТА СЕ НИ НЕ МЕЊА.

МЕЊАЈТЕ СВОЈ ОДНОС ПРЕМА БЕЗБЕДНОСТИ!

 

Канцеларија Савета одржава едукације и обуке за рад са тајним подацима, и то:

 1. ОСНОВНУ ОБУКУ О БЕЗБЕДНОСНОЈ КУЛТУРИ – посвећена свим запосленима који имају додира са тајним подацима; (видети више)

 2. ОБУКУ О ТЕХНИЧКИМ АСПЕКТИМА БЕЗБЕДНОСТИ – компатибилна са стандардом SRPS ISO 27001; (видети више)

 3. ОБУКУ О УПРАВЉАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ – посвећена је руководиоцима и менаџерима који би требали да имплементирају прописе о тајним подацима; (видети више)

 4. ОБУКУ О УСКЛАЂЕНОСТИ БЕЗБЕДНОСНИХ СТАНДАРДА – односи се на примену Закона о тајности података; (видети више)

 5. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ ЗА РУКОВАОЦЕ ТАЈНИМ ПОДАЦИМА, за сваки сегмент система заштите појединачно. (видети више)

 6. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ – односи се на примену Уредбе о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима. (видети више)

Место одржавања едукација и обука

 • Едукације и обуке се одржавају у седишту Канцеларије Савета, Немањина 22-26, Београд.

 • На захтев органа јавне власти Канцеларија Савета реализује консултације и едукације у седишту органа јавне власти.

 • Канцеларија Савета реализује онлине консултације за органе јавне власти и правна лица, путем интернет видео линка. Заказивање je путем имејла online.konsultacije@nsa.gov.rs.

 • У Националној академији за јавну управу Канцеларија Савета реализује акредитоване обуке у оквиру Општег програма обуке државних службеника за област стручног усавршавања - Заштита људских права и тајности података.

    Називи програма обука у Националној академији за јавну управу

 • ОСНОВЕ ОБРАДЕ И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

 

 • ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА

 

 • ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ СЕРТИФИКАТА

 

ЧОВЕК ЈЕ НАЈСЛАБИЈА КАРИКА СВАКОГ СИСТЕМА. ЕДУКУЈТЕ СЕ!

ЗАШТИТИМО НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ТАЈНЕ ПОДАТКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Пријава на обуке у Националној академији за јавну управу (napa.gov.rs).