Јавне набавке 2021

Централизоване јавне набавке ЦЈН 13/2021 набавка горива и мазива

Јавна набавка отворени поступак - Услуге резервације и издавања превозних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања ЈН 1/2021

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020