Међуинституционална сарадња

Канцеларија Савета потписала је више Споразума о сарадњи који обухватају послове унапређења и иновације знања и вештина у обради и заштити тајних података, како података од интереса за Републику Србију, тако и страних тајних података, у циљу стручног усавршавања у државним и другим органима.

 

Споразуми о међуинституционалнoj сарадњи потписани су са:

 

 1. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Скадарска 23, 11000 Београд,

 2. Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, Ресавска 24, 11167 Београд,

 3. Државна ревизорска институција, Макензијева 41, 11111 Београд,

 4. Привредна комора Србије, Ресавска 13 - 15, 11000 Београд,

 5. Акредитационо тело Србије, Влајковићева 3, 11103, Београд,

 6. Универзитет у Београду, Правни факултет, Булевар краља Александра 67, 11120 Београд,

 7. Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Јове Илића 154, 11010 Београд,

 8. Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Господара Вучића 50, 11118 Београд,

 9. Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд,

 10. БИА - Aкадемија за националну безбедност, Улица краљице Ане бб, 11000 Београд,

 11. Министарство спољних послова -  Дипломатска академија, Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд,

 12. Национална академија за јавну управу Владe Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Нови Београд.