Обрасци, модели oдлука и захтева

за имплементацију Закона о тајности података

Модели oдлука које су неопходне за имплементацију Закона о тајности података у органу јавне власти

Модели захтева за имплементацију Закона о тајности података у органу јавне власти

Модели одлука

Модели образаца

Обрасци и упутство за попуњавање безбедносног упитника

Појмовник о раду са тајним подацима

 

Уколико имате потребе за додатним информацијама из области заштите тајних података, стојимо вам на располагању за сваку врсту помоћи из делокруга наше надлежности.

Адреса електронске поште за заказивање онлине консултацијa: online.konsultacije@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање актуелних обука: obuke@nsa.gov.rs

Адреса електронске поште за заказивање брифинга: termini.sertifikati@nsa.gov.rs