Обрасци, модели oдлука и захтева

за имплементацију Закона о тајности података

Модели oдлука које су неопходне за имплементацију Закона о тајности података у органу јавне власти

Обрасци и упутство за попуњавање безбедносног упитника

Модели захтева за имплементацију Закона о тајности података у органу јавне власти

Модели одлука

Појмовник о раду са тајним подацима