Постаните члан нашег тима

Запослени у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података имају радно правни статус као државна управа (Закон о државним службеницима), односно они су државни службеници:

 • Државни службеници на положају
 • Виши саветници
 • Самостални саветници
 • Саветници
 • Стручни сарадници
 • Референти

На основу Закона о тајности података, запослени у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података имају увећање плате од 20% због рада са тајним подацима.

Члан нашег тима можете постати на основу:

 • Јавног конкурса
 • Интерног конкурса
 • Преузимањем из другог органа државне управе
 • Заснивањем радног односа на одређено време
 • Уговором о привременим и повременим пословима
 • Уговором о делу.

Услови за рад у нашем органу су:

 • Одговарајућа стручна спрема у зависности од систематизованог радног места
 • Радно искуству у одговарајућој стручној спреми
 • Безбедносни услови – у складу са Законом о тајности података, односно да је кандидат прошао одговарајућу безбедносну проверу и да поседује сертификат за приступ тајним подацима
 • Познавање страних језика, државне управе и рада на рачунару
 • Спремност на тимски рад и комуникативност, поштовање ауторитета

 

Контактирајте нас на меил: office@nsa.gov.rs

 

Линкови: